Pregled viktorijanskog morala

Krenimo kroz viktorijanska vremena i shvatimo viktorijanski moral kakav se tada prakticirao. Kako je utjecao na sadašnjost? Više o tome ovdje.

Utječe li virtualni moral na nas?

Virtualni moral je način na koji moral u tehnologiji, poput video igara, utječe na naše razmišljanje. Saznajte o fenomenu i kako utječe na naše mentalno zdravlje i dobrobit.

Što je pretkonvencionalni moral?

Prekonvencionalni moral prva je od tri razine, koje su ovdje sve dalje objašnjene. Također, saznajte više o Kohlbergovoj filozofiji i pretpostavkama.

Što je moral robova?

Empatija i dobrota - vrijednosti koje se prakticiraju u ropskom moralu, dok suprotno gospodari. Ovaj post daje usporedbu njih dvoje.