Što je tjelesna kazna?

Ideja tjelesnog kažnjavanja želi nanijeti fizičku bol. Ali, ako počne uništavati emocionalnu i mentalnu ravnotežu, trebala bi doći do ponovne intervencije.