4 najčešće vrste temperamenta

Koji su različiti tipovi temperamenta i kojem tipu pripadaš? Jeste li sangvinik, flegmatik, kolerik ili melankolik? Znati više o sebi.

Što je kolerični temperament?

Rasprava o različitim vrstama temperamenta, s posebnim naglaskom na kolerični temperament. Jeste li vođa, dominator ili nasilnik?