31 Najčešći simptomi menopauze

Kako netko zna da je u jednoj od svojih strašnih faza? Pročitajte o uobičajenim simptomima menopauze s kojima se žene susreću kada se približava menopauzi.