DSM 5: BPD znakovi i simptomi

Granični poremećaj osobnosti teško je stanje koje uzrokuje emocionalnu poremećaj regulacije, osjećaj praznine i samoozljeđivanja. Saznajte kako BPD može utjecati na osobu.