Jeste li u nasilnoj vezi?

Nasilna veza nije samo fizička. Između ostalih vrsta može biti i emocionalnog i verbalnog zlostavljanja. Upoznajte više i kako dobiti pomoć i podršku.

Što je mentalno zlostavljanje i kako se možete zaštititi?

Mentalno i emocionalno zlostavljanje tako je velik problem, jer je, za razliku od fizičkog zlostavljanja koje se može vidjeti, često lakše upasti u njegovu zamku, a da uopće ne shvatite da ste u njemu. Nažalost, mentalno i emocionalno zlostavljanje lakše je zanemariti, odmaknuti se ili